پاورپوینت درباره نقش عايق ها درصنعت برق

پاورپوینت درباره نقش عايق ها درصنعت برق

پاورپوینت درباره نقش عايق ها درصنعت برق

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

 

تعداداسلاید  :34 اسلاید

 

بخشی ازاسلایدها:

 فیزیکی :                 1- جامد : میکا،چینی،سرامیک،شیشه و.....

                                2- مایع : روغن ترانس وکابل

                             3- گاز  : هوا،هیدروژن،نیتروژن،SF6

 

شیمیایی :                  1- آلی : سلولزها – پلیمرها

                             2- معدنی : شیشه – میکا

 

 چگونگی تولید :         1- طبیعی : چینی،سرامیک ،چوب،کاغذ

                             2- مصنوعی : پلیمرها - روغن ترانس

 

واکنش حرارتی :

 

1- ترموست :   دراثرحرارت قبل ازرسیدن به حالت میعان تجزیه می شوند وغیرقابل بازیافتند. مثل: رزینها

2- ترموپلاست :  دراثرحرارت بصورت مایع درمی آیند ( شکل پذیرمی شوند ) . مثل : شمع ولاست

- هوا : در خازن های فشار ضعیف وخطوط توزیع وپست های فشارقوی

 

- نیتروژن (ازت) : دربرق گیرهای اکسیدروی (Zno) وخازن های استاندارد

 

- گازکربنیک (Co2) : درخازن های استاندارد

 

- هیدروژن : بصورت مایع در ژنراتورهای باتوان بالا

 

- گازSF6: درپست های GIS :( Gas Isolated Substation )

 

- روغن ترانسفورماتور: درترانسفورماتورقدرت، کابل های روغنی، کلیدهای قدرت ،خازن های فشارقوی

 

- روغن کابل ( بنچومین ) : درمفصل بندی کابل ،باطری های خشک وجعبه های اتصال

 

- روغن نسوز( آسکارین ) : درپستهاوخازن های فشارقوی درمناطق شلوغ که احتمال آتش سوزی می باشد

 

- میکا : بصورت پودرباعایق های دیگردرلامپ تصویر،وسایل الکتریکی ،اتوبخارو....بکارمی رود

               

- آزبست : عایق معدنی که به دلیل تحمل بالا درکوره بکارمی رود

 

- کوارتز: درفیوزهای فشارضعیف

 

- شیشه : درمقره های خطوط هوایی ،بوشینگ ها (مقره های عبوری که هادی ازمیان آن عبورمی کند)

 

- چینی (سرامیک ) : ترکیب {خاک رس ،فلدسپات ،فلیمیت } ، درپایه فیوزها ،مقره هاویا بعنوان عایق اتکایی

 

- کاغذ : جهت بالا بردن مقاومت به روغن آغشته می شود ودرترانسفورماتوربین هردولایه سیم پیچ بعنوان ضربه  

گیر( کاغذ گرافت ) ودرخازن ها بعنوان دی الکتریک کاربرد دارد.

 

- پلی اتیلن : درکابل هاجهت پوشش ] دراثرگرما تغییرشکل می دهد [

 

- PVC : درلوله خرطومی بعنوان محافظ سیم درولتاژهای کمتراز3.3K   

 

- صمغ ( رزین ) :درپوشش سیم پیچی ها { شالاک } ، ]دراثرگرما می سوزد [

 

- صمغ اپوکسی : دربدنه تابلوهای برق وکلید پریزودستگاه های اندازه گیری ،فیبرمدارچاپی ،بوشینگ 


خرید آنلاین